Cvičení

KURZY A POHYBOVÉ AKTIVITY

Pořádáme cvičení:

Pokud nenajdete na rozvrhu přímo výše popsaný druh cvičení, je to z důvodu, že většinou v hodinách používáme všechna tato cvičení a jejich kombinace. Díky tomu se nám daří dělat cvičení, které vyváženě působí na organismus a tím dochází k optimálnímu dosažení požadovaného výsledku (například zhubnutí, tvarování postavy, zlepšení lymfatického systému nebo odstranění bolestí páteře a pod.).

Termíny cvičení a ceny viz rozvrh hodin, dotazy a objednávky telefonicky, mailem nebo osobně.