Cvičení pilates

Cvičit s vámi bude

MIRKA KOLEBABOVÁ, žákyně Renaty Sabongui

Cvičím s klienty pouze individuálně nebo po dohodě v malých skupinkách.

Co potřebujete, když chcete cvičit Pilates

1) přihlásit se, viz kontakt

2) podložku na cvičení (karimatku), osušku, neperlivou vodu, na sebe pohodlné přiléhavé oblečení, obuv nepotřebujete (cvičíme naboso)

3) dobrou náladu

4) jíst nejpozději 1,5 hod. před cvičením!

Kdo byl Joseph Pilates

Pilates se narodil v Düsseldorfu roku 1880. Jeho otec byl řecký gymnasta a matka přírodní léčitelka německého původu. Jako dítě trpěl různými nemocemi (astmatem, revmatickou horečkou) a tak se začal zajímat o různá tělesná cvičení, gymnastiku, potápění, lyžování, box, jógu. Postupně začal vyvíjet sérii cvičení, kterou zpočátku nazýval „kontrologie“. Roku 1912 přijel Pilates do Anglie, kde pracoval jako boxer a artista a od roku 1914 jako instruktor sebeobrany anglických detektivů ze Scotland Yardu. Při vypuknutí 1. světové války byl s ostatními Němci internován do tábora v Lancestru, kde se dále zabýval svou metodou. Vymyslel cvičební programy a různé pomůcky, se kterými pacienti upoutaní na lůžko trénovali, protahovali a posilovali nepoužívané svaly. Pomůcky sestavil ze všeho, co bylo po ruce – z postelí, paland, židlí, poliček, pružin, tyčí…Tyto pomůcky postupně zdokonaloval, až se z nich vyvinuly přístroje, které se používají dodnes. Říká se, že při chřipkové epidemii v roce 1918 nikdo z Pilatesových cvičenců nezemřel, a to díky jeho metodě. Po válce trénoval policejní sbor v Hamburku, chodil k němu Rudolf von Laban (taneční choreograf) a Mary Wigmann (německá tanečnice a choreografka). V roce 1926 odplul z Německa do Ameriky. Rozhodl se emigrovat z politických důvodů a zejména proto, že ho němečtí úředníci přesvědčovali, aby vyučoval v armádě svůj systém. Při plavbě do Ameriky se seznámil se svou budoucí ženou zdravotní sestrou Clarou, se kterou ve stejném roce otevřel své první Pilates studio v New Yorku. Jeho metoda se stala základem pro taneční tréninky věhlasných tanečníků (George Balanchine, Martha Graham, Jerome Robbins, Ted Shawn). Cvičení používali herci, atleti, golfisti, boxeři jako vyrovnávací cvičení k jednostrannému sportu a léčení poúrazových stavů. Pilates pokračoval s vývojem své metody a s trénováním až do své smrti v roce 1967.

Po jeho smrti pokračovali ve vyučování metody jeho žena Clara a jeho studenti. Jedním z jeho žáků, které vyškolil ve své metodě je Ron Fletcher, který rozvinul jeho metodu ještě o práci s ručníkem a perkusivní dýchání. U Rona Fletchera se učila i Renata Sabongui, která tuto metodu (Pilates cviky + Towel Work) dovezla do Čech a vyučuje jí na taneční konzervatoři v Praze.

Renata Sabongui je známá po celém světě, je držitelkou licence Rona Fletchera a je jednou z nejlepších lektorek a cvičitelek u nás. Je držitelkou ochranné komunitární známky Sabongui Pilates Academy v Evropské unii. V Americe učila tanec Chelseu Clinton, dceru amerického prezidenta Clintona.

RÁDA SE S VÁMI PODĚLÍM O ZKUŠENOSTI, KTERÉ JSEM ZÍSKALA STUDIEM NA Sabongui Pilates Academy.

Principy Pilates

  • Plynulost – všechny cviky sestávají z vláčných pohybů s důrazem na detail.
  • Střed těla (Powerhouse) – každý pohyb vychází ze středu těla. Cvičením vytváříme pevný a stabilní střed těla, který potřebujeme pro správné držení těla a půvabné pohyby.
  • Dýchání – uvědomělé dýchání uvolňuje a vytváří vlastní rytmus, který pomáhá při cvičení. Hluboký nádech podporuje okysličování krve a důkladný výdech (tzv. mašinkou) pomáhá při aktivaci hlubokého svalstva.
  • Kontrola – všechny pohyby musí probíhat vědomě a řízeně. Máme kontrolu nad každým pohybem a kouskem svého těla.
  • Přesnost – jeden jediný precizně provedený Pilatův pohyb přinese víc užitku než deset nedbale provedených cviků. Každý cvik se proto provádí jen párkrát – kvalita je důležitější než kvantita.
  • Koncentrace – při cvičení se pozornost zaměřuje na správné provedení cviku. Je potřeba se uzavřít sami do sebe a během cvičení zapomenout na vnější svět a vnímat pouze své tělo. Po cvičení se cítíme duševně svěží a uvolnění.

Objednávky

Cvičím s klienty pouze individuálně nebo po dohodě v malých skupinkách.

tel. 603533453, kolebabova@diaracio.cz