Kineziotaping

Kineziotaping vyvinul v 70. letech minulého století japonský lékař a chiropraktik Kenzo Kase, který začal experimentovat s elastickou páskou (která svými vlastnostmi připomínala kůži) pro rychlejší hojení tkání.

Taping (tejp) je druhem pasivní opory, která se využívá ve dvou oblastech, vzájemě se prolínajících, a to tejpování v oblasti sportovní (stabilizace kloubových struktur, při oslabení vazivového aparátu) a v oblasti terapeutické (stabilitace kloubních struktur, pasivní opora pohybových segmentů, snížení zátěže svalů).

Při používání tejpů při sportovních výkonech dochází k menší úrazovosti a naopak přetížený svalový a kosterní systém je odlehčen. Dochází k normalizaci svalového napětí a zároveň ke zlepšení funkce krevního a lymfatického oběhu. Tato technika je vhodná nejen pro sportovce, ale také pro doléčení úrazů, regeneraci a rehabilitační činnost.

Nalepováním elastických pásek s pružností odpovídající lidské kůži se pokožka zvlní a tím je umožněn zvýšený trvalý průtok krve i lymfy. Prodlužuje se uvolnění svalů, účinek lymfodrenáží i masáží a aktivují se ozdravné procesy.

Streč připevněné pásky způsobuje tah kůže v okolních svalech a tím dochází k reflexnímu ovlivnění kůže a svalů v okolí připevněné pásky. Tak jsou o vlivňovány svaly uložené nejen pod tejpovací páskou, ale i v jejím okolí. Změna napětí kůže má reflexní odezvu na napětí svalu a tato změna svalového napětí vyvolá změnu postavení kloubních komponentů dané oblasti.

Uplatnění kineziotapingu

  • při bolestech páteře, kloubů, šlach a svalů
  • při sportu
  • prodlužuje účinky masáží
  • vyrovnává nesprávné držení těla
  • stabilizuje uvolněné blokády
  • aktivuje ozdravné procesy
  • zlepšuje průtok krve a lymfy
  • pomáhá při syndromu karpálního tunelu a přetížení extenzorů ruky
  • po úrazech, při rekonvalescenci a rehabilitaci

Kineziotejp je vytvořen na bavlněné bázi a svojí pružností a charakteristikou odpovídá povaze lidské kůže. Lepidla používaná při výrobě současné generace kineziotejpů již nevyvolávají alergické reakce a mohou být nalepeny i několik dní. Tejp se nalepuje na 14 dní a po 14. dnech se obnovuje. Po nalepení kineziotejpu se můžete sprchovat a koupat.

Nejčastěji se kineziotaping používá při problémech s bederní páteří a krční páteří .