Hubnutí

Redukce hmotnosti

Kurzy hubnutí pořádáme ve Studiu zdraví.

délka kurzu 3 měsíce

V ceně kurzu je : 11 konzultačních a poradenských lekcí se cvičením o délce 2 hod, sestavení jídelníčku, materiály k hubnutí, 2x měření přístrojem Inbody.

Cílem kurzu je nejenom snížení nadváhy, ale i získání lepší kondice a psychické pohody a zlepšení stravovacích návyků. Na konci kurzu dostanete jídelníček tzv. „ušitý na míru“ a přizpůsobený vašemu dennímu režimu, zaměstnání a pohybové aktivitě.

Práce s klienty je založená na metodice kognitivně behaviorální psychologie, kterou používá společnost STOB s Ivou Málkovou.

Přihláška na kurz snižování nadváhy zde. Vyplněnou přihlášku předejte osobně v prodejně Bylinný krámek DIA-RACIO nebo zašlete na adresu Studio zdraví MK, Miroslava Kolebabová, Husova 964, 267 51 Zdice. Zároveň zašlete složenkou na stejnou adresu zálohu 1000 Kč.

Redukce hmotnosti pomocí kognitivně behaviorální terapie (KBT)

( kognice = myšlení, behavior = chování)

Obezitologové definují obezitu jako zvýšené množství tukové tkáně. Tato definice je z lékařského hlediska správně, ale při léčbě se zapomíná na psychickou stránku obézního. Na obezitu a nadváhu je potřeba pohlížet z více hledisek. Za nadváhu můžou nejen nevhodné stravovací návyky, ale i problémy v myšlení a psychice. Není to jen problém žaludku, ale možná ještě více hlavy. Život obézních se většinou skládá z periodicky se opakujících diet a stavů nadměrného příjmu potravy a další diety (tzv. jojo efekt). Kognitivně behaviorání terapie (KBT) se zaměřuje nejen na nevhodné stravovací a pohybové návyky, ale i na myšlení a emoce, které vedou k nevhodnému chování.

Společnost STOB pod vedením PhDr. Ivy Málkové vyškolila lektory, kteří mohou odborně vést kurzy hubnutí KBT po celé české republice. Je to nejúčinnější metoda, která vede k trvalému úbytku hmotnosti, změně stravovacích a pohybových návyků.

 

Kdo by měl hubnout?

Obezita je nadměrné ukládání tuků, obvykle spojené se vzestupem váhy nad tzv. váhu normální, která je podle lékařských, statistiky ověřených zkušeností vzhledem ke stavbě kostry a svaloviny a k charakteru práce nejvhodnější pro jedince určitého věku a pohlaví.

Průměrný obsah tukové tkáně u mužů 10-25 % a u žen 18-30%.

Z hlediska zdravotních rizik je důležitější než počet kilogramů navíc to, jak je tuk po těle rozložen:

  • Hruška (gynoidní) – tuk je nahromaděn převážně na hýždích a stehnech (většinou ženy)
  • Jablko (androidní) – tuk je nahromaděn zejména na hrudníku a břiše (muži)

 

Hodnocení nadváhy

Orientační zjištění

K hodnocení zdravotních rizik a obezity je postačující změření obvodu pasu.

  • Ženy – obvod pasu vyšší než 80 cm – nadváha, vyšší než 88 cm – obezita
  • Muži – obvod pasu vyšší než 94 cm – nadváha, vyšší než 102 cm – obezita

Body Mass Index (BMI)

Spočítejte si svůj BMI:

BMI = tělesná váha (kg) / (výška v metrech)2

Zdravotní rizika podle kategorií BMI

BMI kategorie zdravotní rizika
18,5 – 24,9 normální hmotnost minimální
25 – 29,9 nadváha nízká až lehce zvýšená
30 – 34,9 obezita I. stupně vysoká
35 – 39,9 obezita II. stupně vysoká – při terapii KBT je vhodná spolupráce s obezitologem

U sportovců provozujících silové sporty může vyšší BMI odrážet zmnožení svalové hmoty a ne zmnožení tuku.

Jak probíhají kurzy

Kurzy jsou rozděleny do 11 lekcí s cvičením. Je to práce ve skupině, kde si vzájemně předáváme zkušenosti, pokroky a zároveň se povzbuzujeme.

Při těchto poradenských lekcích se naučíte orientovat se v energetických hodnotách jídla, sestavovat si jídelníček, co je to glykemický index, zbavíte se chutě na sladké, zvládnete připravovat zdravější jídla, naučíte se mít rádi své tělo a zjistíte, že nejste se svým problémem sami.

Cvičit budeme Pilates, Bosu, Flowin, SM lana a na míčích – cvičení, které jde přizpůsobit každému podle jeho pohybových možností a věku. Důraz se klade na správné provedení cviků, správné dýchání a koncentraci. Cviky jsou sestaveny tak, aby se protáhly svaly, které se zkracují (posturální) a posílily svaly, které ochabují (fázické). Pro snižování nadváhy je velmi vhodné, protože se nezatěžují klouby a cviky se opakují 4 – 8x a tak zvládnou cvičit i klienti, kteří mají ochablé svaly. Viz Pilates

Chodit budeme s hůlkami ( podle počasí a časových možností klientů) – chůze Nordic Walking je velmi vhodná při redukci hmotnosti, protože se při ní zapojuje celé tělo a zvláště u větší obezity je šetrná na klouby. Lekce jsou na 1 a ½ hod. a chodí se buď po nejbližším okolí nebo popojíždíme auty (záleží na počtu). Po zahřátí cvičíme protahovací cvičení s hůlkami. Hůlky jsou k dispozici!

Co si odnesete – Zkušenosti, se sestavováním vlastního jídelníčku a jeho energetických hodnotách, že se najíte a pochutnáte a při tom ještě hubnete, kontakty na své spolubojovnice, lepší psychické vybavení na odolávání lákadel světa, pevnější a pružnější tělo, zdravější tělo a určitě spoustu energie. Kompletně sestavený ideální jídelníček, který bude tzv. „ušitý na míru“ vašim zvyklostem, pohybovým možnostem a pracovním požadavkům. Materiály a brožurky jako pomocníky při dodržování stravovacích zvyků po skončení kurzu.

Co tam necháte – Pokud budete pravidelně docházet na lekce a dělat pečlivě „domácí úkoly“, tak nějaké to kilo tuku, pokud budete správně cvičit, tak spoustu potu a všechny n egativní myšlenky a mindráky.

Kdo kurzy povede – Mirka Kolebabová – lektorka STOBu obezity, cvičitelka Pilates a majitelka zdravé výživy DIA-RACIO ve Zdicích.

Přihlášky zde.